edició 2022: silenci – sant jeroni de la murtra
badalona (barcelona)
del 25 d’agost al 3 de setembre

15m2 festival internacional de microdansa itinerant

  15m2 és un festival de microdansa que es realitza en espais singulars i no convencionals al voltant d’un eix temàtic i una localitat concreta. Una forma de vincular la creació escènica amb els àmbits del coneixement i el teixit cultural del territori.

  Un projecte cultural itinerant i emergent, on cada edició és una construcció en si mateixa, una exploració d’una temàtica en una localitat diferent cada vegada. El festival compta amb una programació de mostres professionals de microdansa i d’activitats complementàries de Coneixement i territori. D’altra banda, també compta amb activitats i accions diverses que, fora de les dates del mateix, donen continuïtat als eixos del projecte, amb el nom de 15m2 en xarxa.

edició 2022
silenci - sant jeroni de la murtra (badalona)

del 25 d’agost al 3 de setembre

  L’edició del 2022 serà del 25 d’agost al 3 de setembre sobre el tema el Silenci al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona (Barcelona).

  Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir gòtic situat a la Vall de Betlem, dins la serralada de Marina i proper a la ciutat de Badalona. Va pertànyer a l’orde dels jerònims i va ser fundat, el 1416, pel mercader barceloní Bertran Nicolau, sobre l’antiga casa de Ça Murtra. Els monjos el van habitar fins al 1835, data de la seva crema parcial. Afectat per la desamortització de Mendizábal, el monestir va ser subhastat i es va convertir en colònia d’estiuejants durant molts anys. El 1947, la Sra. Francesca Güell i López va comprar el lot principal per tal de convertir-lo en recinte de solitud i silenci i, també, per aconseguir-ne la restauració.

  El festival vol reivindicar el valor històric i gòtic del monestir i en especial, de la voluntat de Francesca Güell, amb la finalitat de promoure el silenci i la reflexió en la societat contemporània.

  Informació d’interès:

edició 2022
silenci - sant jeroni de la murtra (badalona)

del 25 d’agost al 3 de setembre

  L’edició del 2022 serà del 25 d’agost al 3 de setembre sota el tema el Silenci al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona (Barcelona).

  Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir gòtic situat a la Vall de Betlem, dins la serralada de Marina i propera a la ciutat de Badalona. Va pertànyer a l’orde dels jerònims i va ser fundat, el 1416, pel mercader barceloní Bertran Nicolau, sobre l’antiga casa de Ça Murtra. Els monjos el van habitar fins al 1835, data de la seva crema parcial. Afectat per la desamortització de Mendizábal, el monestir va ser subhastat i es va convertir en colònia d’estiuejants durant molts anys. El 1947, la Sra. Francesca Güell i López va comprar el lot principal per tal de convertir-lo en recinte de solitud i silenci i, també, per aconseguir-ne la restauració.

  El festival vol reivindicar el valor històric i gòtic del monestir i en especial, de la voluntat de Francesca Güell, amb la finalitat de promoure el silenci i la reflexió en la societat contemporània.

  Informació d’interès i relacionada:

el festival

caràcter temàtic i itinerant

  El festival s’estructura al voltant d’un eix temàtic, amb un tema i una localitat concreta per posar en valor el territori i els àmbits del coneixement.

  L’eix temàtic es relaciona amb l’actualitat i amb coneixements artístics, culturals, tradicionals, històrics, científics o naturals, per ressaltar la singularitat del territori. Així per exemple, la temàtica de les futures edicions serà de naturalesa molt diversa, tant temes relacionats amb les arts plàstiques com l’obra literària d’un poeta, l’obra plàstica d’un escultor o la d’un fotògraf, com vinculats amb el patrimoni cultural, històric, arqueològic o natural, o com relacionats amb coneixements de costums i creences, de l’artesania, de l’art rural o de l’art romànic.
  I també de temes d’actualitat i crítica social com la problemàtica dels residus plàstics, el despoblament, l’envelliment i la dependència de la tercera edat o la modernitat liquida.

escenaris singulars

  Les creacions de microdansa es realitzaran en escenaris de 15m2, fent referència al nom del festival, situats en espais singulars o no convencionals, tant interiors com exteriors, d’interès per la temàtica i la localitat on es realitza. L’escenari serà quadrat amb costats de 3,90m de longitud. En funció dels espais, i en alguns escenaris, es col·locarà una estructura rectangular d’acer amb les mateixes dimensions per realitzar-hi les mostres.

   El festival 15m2 vol reivindicar la cultura de petit format i posar en valor la microdansa: peces curtes en espais reduïts singulars i no convencionals, pensades per un aforament íntim i reduït. Creacions properes i treballades des del detall, on el públic gairebé comparteix l’espai amb l’intèrpret. I les dimensions i la singularitat dels escenaris construeixin un espai d’implicació i proximitat amb l’espectador.

microdansa

10 companyies de dansa (nacionals i internacionals)

8 companyies: convocatòria pública

2 companyies convidades: suport a la creació

mínim 2 creacions locals

20-30 funcions

entre 5 i 10 escenaris

  Les creacions de microdansa seran peces de curta durada, entre 15 i 20 minuts, que s’inspiraran en la temàtica del festival. El moviment i el cos seran l’eix principal de les propostes, si bé la resta de disciplines artístiques hi seran ben rebudes. Amb la voluntat de fomentar la creació escenogràfica en treballs de moviment, el festival valorarà en la convocatòria pública la creació de propostes escenogràfiques amb elements i materials relacionats amb l’eix temàtic.

  Les creacions s’hauran d’adaptar als espais de mostra del festival, amb pocs requisits tècnics, sense necessitats especials d’il·luminació i amb temps de muntatge i desmuntatge no superiors als 10 minuts respectivament.

  El festival acollirà 10 creacions de microdansa per edició. Es realitzarà una convocatòria pública per a la selecció de les propostes i el festival proposarà una o dues creacions com a invitades. Les propostes s’escolliran segons el criteri artístic del festival i criteris d’àmbit territorial. D’una banda, es vol fomentar la creació local i de proximitat amb la localitat del festival, i de l’altra, acollir creacions de fora de l’estat espanyol per internacionalitzar el festival. 

  El festival vol generar un circuit de microdansa en el territori català, per descentralitzar i ampliar la creació escènica i les programacions culturals fora de les grans ciutats.

reconeixements de premis

   Com a reconeixement de la feina, l’esforç i la confiança dels creadors en els projectes presentats, el festival 15m2 juntament amb la col·laboració de la localitat, farà un lliurament de premis remunerats amb 4 categories:

– Premi Interpretació

   Amb l’objectiu de valorar la creació escènica de petit format com un producte complet i de qualitat. Es valoraran els elements distintius de la microdansa (espai reduït, brevetat i proximitat amb el públic) i el grau de qualitat en la interpretació de la proposta en la seva globalitat (presència, relació amb l’espai, entre els intèrprets i/o amb els elements escenogràfics, treball corporal, de veu, etc).

– Premi Creació Escenogràfica

   Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’escenografia o elements escenogràfics en propostes de moviment. Es valorarà el grau de singularitat i de qualitat dels elements escenogràfics, valorant especialment els que han estat creats expressament per la proposta i s’inspirin en la temàtica del festival.

– Premi Arrel i Memòria

   Vol ser un reconeixement a la bellesa de l’experiència, la pròpia i la col·lectiva; i a les propostes elaborades amb ofici. Es valorarà el grau de coherència, robustesa i experiència de la proposta en la seva globalitat (interpretació, escenografia, vestuari, textos i/o altres elements), valorant la senzillesa i honestedat com a elements transversals de la peça i la vinculació amb els coneixements tradicionals.

– Premi Públic

  Amb l’objectiu de buscar la complicitat i la implicació del públic assistent, aquest reconeixement vol oferir la possibilitat de valorar, sota el criteri personal de cadascú, la proposta que més hagi agradat.

  El jurat estarà integrat per representats de la localitat i el territori, professionals del sector i un crític especialitzat en dansa contemporània.

coneixement i territori

  Sota el nom de Coneixement i territori es materialitzen les accions de participació de la comunitat i foment de nous públics. Accions que són, a la vegada, una exploració de la temàtica i una voluntat d’aportar profunditat i riquesa al projecte cultural i a la creació escènica.

  Es concreta en la programació de vàries activitats complementàries a les mostres escèniques, podent ser: tallers pràctics, taules rodones, conferències, exposicions diverses, visites guiades, instal·lacions plàstiques, accions artístiques comunitàries, laboratoris de creació, elaboració i publicació de continguts, etc., realitzades en el marc del festival i obertes a tothom. Activitats diferents en cada edició, en funció de les característiques de cada localitat i de les possibilitats que ofereix cada temàtica.

  Un dels objectius finals del festival, és la construcció d’obra literària o visual a partir de l’eix temàtic de reflexió, tant des de un punt de vista artístic, científic, com documental. Així per exemple, en funció dels àmbits del coneixement de la temàtica, un grup d’experts o un procés participatiu, elaborarà un document final com a síntesi del festival.

participació ciutadana i nous públics

implicació social (no-públic)

relacions de col·laboració territorial

teixit comercial i economia local

àmbits del coneixement

creació d’obra física, literària o visual

voluntariat 15m2

coneixement i territori

  Sota el nom de Coneixement i territori es materialitzen les accions de participació de la comunitat i foment de nous públics. Accions que són, a la vegada, una exploració de la temàtica i una voluntat d’aportar profunditat i riquesa al projecte cultural i a la creació escènica.

  Es concreta en la programació de vàries activitats complementàries a les mostres escèniques, podent ser: tallers pràctics, taules rodones, conferències, exposicions diverses, visites guiades, instal·lacions plàstiques, accions artístiques comunitàries, laboratoris de creació, elaboració i publicació de continguts, etc., realitzades en el marc del festival i obertes a tothom. Activitats diferents en cada edició, en funció de les característiques de cada localitat i de les possibilitats que ofereix cada temàtica.

  Un dels objectius finals del festival, és la construcció d’obra literària o visual a partir de l’eix temàtic de reflexió, tant des de un punt de vista artístic, científic, com documental. Així per exemple, en funció dels àmbits del coneixement de la temàtica, un grup d’experts o un procés participatiu, elaborarà un document final com a síntesi del festival.

participació ciutadana i nous públics

implicació social (no-públic)

relacions de col·laboració territorial

teixit comercial i economia local

àmbits del coneixement

creació d’obra física, literària o visual

voluntariat 15m2

15m2 en xarxa

  L’activitat del festival 15m2 s’estén més enllà dels dies de programació a cada localitat on es fa. En aquest sentit, neix 15m2 en xarxa, un espai per desenvolupar totes les accions que donen continuïtat als eixos principals del festival: la creació escènica (la microdansa) i les activitats de Coneixement i territori. Fruit, també, de la voluntat d’establir sinergies amb altres projectes i col·lectius, representa una investigació constant en forma d’intervencions, tallers, xerrades, mostres, cicles, instal·lacions, accions de participació comunitària, etc., que integren i alimenten els vincles i el teixit cultural de tot el territori.

Mentre mengem carquinyolis

Instal·lació escènica

15m2 – Última vèrtebra

Espais Vius d’Art, l’Espluga de Francolí (Tarragona)

Dos elements sublims, el carquinyoli de l’Espluga de Francolí i tu. No cal res més per la dansa de proximitat. “Mentre mengem carquinyolis” és un dispositiu de trobada a través d’una instal·lació escènica a partir del carquinyoli, com l’artesania i la dansa es relacionen des de la quotidianitat. Una reflexió des del carrer, en un espai d’intimitat i comoditat. Mirar i deixar-te mirar mentre ballem un vals.

Amb la participació de l’Espluga FM Ràdio i l’Espluga Audiovisual.

El blat es transforma en farina

Projecte de participació comunitària

15m2 – Última vèrtebra

Santa Coloma de Farners (Girona)

“El blat es transforma en farina” és un projecte de participació comunitària amb dones nouvingudes del Centre de Formació d’Adults La Selva de Santa Coloma de Farners en diàleg amb l’obra del pintor colomenc Josep Beulas i la diada de Sant Jordi. Aquest projecte artístic s’ha investigat en diferents etapes de treball, amb la pintura i l’escriptura com eixos d’acció i transformació. Entre elles, s’ha construït una instal·lació en forma de mosaic de punts de llibre inspirat en la pintura de Beulas en un context deslocalitzat i neuràlgic de la vida local del municipi, com la plaça Farners.

Amb la col·laboració del Centre de Formació d’Adults La Selva de Santa Coloma de Farners.

Píndoles - 15m2

Col·laboració entre festivals

pindoles_logo color

Castell de Montjuïc de Barcelona (Barcelona)

Col·laboració amb el Festival Píndoles – Teatre breu en espais vius dins el marc de treball amb altres festivals del territori d’escenaris no convencionals per crear diàleg i nous vincles de relació. 15m2 col·labora amb la selecció dels projectes de dansa que s’estrenen al Festival Píndoles 2022 i s’inicia un marc d’intercanvi de propostes artístiques entre festivals: “EME – Fugaz de la memoria” de José David Cerda i Julie Tartaglia, de l’edició 2021 15m2, forma part de la programació artística del Festival Píndoles 2022 al Castell de Montjuïc de Barcelona.

El Festival Píndoles es realitza el 13 i 14 de maig a Sant Feliu de Guíxols i el 10, 11 i 12 de juny al Castell de Montjuïc, a Barcelona. L’essència del festival continua essent la mateixa en la seva vuitena edició: donar valor i visualització a les arts escèniques breus, utilitzar espais singulars com a escenaris, dissenyar una programació amb talent emergent i apropar la cultura a tots els segments de la població. En el cas de la ciutat de Barcelona, es podran veure 15 estrenes seleccionades mitjançant una convocatòria oberta i 3 espectacles convidats. 

A més, el Píndoles és un projecte de territori, el qual segueix de Gira durant l’any en poblacions, teatres i instituts d’arreu, generant propostes a mida i apropant la cultura a tota la població.

www.pindoles.com

organització

El festival 15m2 s’organitza des d’Última vèrtebra, una plataforma per la recerca, la creació i la promoció de l’art i la cultura, que té el moviment i el cos com a eix vertebrador de les seves activitats. Un espai per relacionar les diferents formes artístiques amb el coneixement, el territori i la creació escènica, a través de diferents projectes que articulen aquests elements i faciliten processos de participació, reflexió i debat comunitari.

suports i col·laboracions

edició 2022; silenci – sant jeroni de la murtra (badalona, barcelona)

   Amb la col·laboració del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, la Fundació Catalunya-Amèrica i la Fundació Catalunya Cultura.

15m2 en xarxa

   Amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Centre de Formació d’Adults La Selva, l’ajuntament de l’Espluga de Francolí, Espais Vius d’Art, el Festival Píndoles, Nau Côclea i el Grand Tour.

edició 2021; horitzó – josep beulas (santa coloma de farners, girona)

   Amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Diputació de Girona, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), seleccionat pel projecte Carretera i Dansa: Beques de Dansa Aplicada 2021 de l’APdC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

   Amb la col·laboració de l’Any Beulas, la Casa de la Paraula, la Biblioteca Joan Vinyoli, el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza, Fundación Beulas y Huesca), la Universitat de Barcelona, del Centre de dansa d’Art, de nunArt Creacions, de la pastisseria Tuyarro, de Trias Galetes SA, d’aigua Font d’Or i del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.