15m2

festival

internacional

de microdansa

itinerant

1a edició 2021: josep beulas – santa coloma de farners

15m2

festival

internacional

de microdansa

itinerant

1a edició 2021: josep beulas – santa coloma de farners

15m2

festival

internacional

de microdansa

itinerant

1a edició 2021: josep beulas – santa coloma de farners

15m2 festival internacional de microdansa itinerant

  15m2 és un festival de microdansa itinerant que es realitza en espais no convencionals al voltant d’un eix temàtic i una localitat concreta, amb la voluntat de vincular la creació escènica amb el teixit cultural del territori i els àmbits del coneixement.

  Un festival emergent de petit format que vol reflexionar sobre l’art, la cultura i la societat contemporània. Una forma de teixir vincles entre els creadors, els sectors culturals i la ciutadania a partir de l’eix temàtic i el territori.

1a edició: josep beulas - santa coloma de farners

horitzó

  La primera edició del festival serà sobre l’obra del pintor colomenc Josep Beulas sota el tema Horitzó, a la seva població natal de Santa Coloma de Farners (Girona).

  Beulas (1921-2017) és un dels pintors de paisatge més important de la segona meitat del segle XX. Crea una pintura de síntesi al límit de l’abstracció, de paisatges agraris desolats, nus de vegetació, abandonats per l’home i la modernitat, on la línia de l’horitzó uneix l’essencialitat dels seus paisatges. L’any 2021 es commemora el centenari del seu naixement i el festival vol reivindicar el valor de la seva obra i la seva personalitat, un home senzill que estimava l’art i l’entorn on es trobava.

  Fragment del documental Aún Pinto. Beulas: retrato a los 95 años. Sally Gutiérrez, CDAN 2019.

  Biografia de Josep Beulas i Recasens (aquí)

  Enllaços d’interès

  Santa Coloma de Farners (Girona)

1a edició: josep beulas - santa coloma de farners

horitzó

  La primera edició del festival serà sobre l’obra del pintor colomenc Josep Beulas sota el tema Horitzó, a la seva població natal de Santa Coloma de Farners (Girona).

  Beulas (1921-2017) és un dels pintors de paisatge més important de la segona meitat del segle XX. Crea una pintura de síntesi al límit de l’abstracció, de paisatges agraris desolats, nus de vegetació, abandonats per l’home i la modernitat, on la línia de l’horitzó uneix l’essencialitat dels seus paisatges. L’any 2021 es commemora el centenari del seu naixement i el festival vol reivindicar el valor de la seva obra i la seva personalitat, un home senzill que estimava l’art i l’entorn on es trobava.

  Fragment del documental Aún Pinto. Beulas: retrato a los 95 años. Sally Gutiérrez, CDAN 2019.

  Biografia de Josep Beulas i Recasens (aquí)

  Enllaços d’interès

  Santa Coloma de Farners (Girona)

1a edició: josep beulas – santa coloma de farners

  15m2 és un festival de microdansa itinerant que es realitza en espais no convencionals al voltant d’un eix temàtic i una localitat concreta, amb la voluntat de vincular la creació escènica amb el teixit cultural del territori i els àmbits del coneixement. Un festival emergent de petit format que vol reflexionar sobre l’art, la cultura i la societat contemporània. Una forma de teixir vincles entre els creadors, els sectors culturals i la ciutadania a partir de l’eix temàtic i el territori. 

  Es preveu acollir un total de 10 projectes de creació: 8 seleccionats a partir d’aquesta convocatòria i 2 convidats per l’organització del festival.

  El festival vol impulsar i recolzar la creació escènica de petit format en espais reduïts, tant per la qualitat com per l’interès dels projectes. Així mateix, es vol fomentar la creació de propostes escenogràfiques en treballs de moviment, amb la investigació d’elements escenogràfics vinculats a l’eix temàtic. D’una banda, es vol promoure la creació local i de proximitat, i de l’altra, acollir creacions de fora de l’estat espanyol per internacionalitzar el festival. En cada edició, s’intentarà assolir un mínim de dues creacions locals i dues de fora de l’estat espanyol.

  Amb l’objectiu de reconèixer la feina i l’esforç dels creadors i els projectes presentats, el festival organitzarà un lliurament de premis amb 4 categories:
                 – Premi Millor interpretació
                 – Premi Millor creació escenogràfica
                 – Premi Arrel i memòria
                 – Premi Públic

  15m2 neix amb la voluntat de crear un circuit de microdansa itinerant en el territori català, tant per ampliar la creació escènica i les programacions culturals fora de les grans ciutats, com per construir un marc d’intercanvi amb programadors i gestors culturals de petit format. Un festival transversal i transparent, que a la vegada vol donar visibilitat a la situació laboral del sector escènic.

bases de la convocatòria

  El festival 15m2 obra una convocatòria per acollir 8 projectes de creació que seran presentats dins la programació de la 1a edició: Josep Beulas – Santa Coloma de Farners sota el tema Horitzó el 4 i 5 de setembre de 2021.

dirigit a
  Creadors, artistes i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, però que considerin el cos i el moviment com a eina principal dels seus treballs. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

requisits
          – les creacions de microdansa seran peces de curta durada, entre 15 i 20 minuts i s’inspiraran amb la temàtica del festival. En cas de voler presentar idees o projectes ja desenvolupats, cal adaptar la proposta a les línies de treball de la convocatòria.
          – el moviment i el cos seran l’eix principal de les propostes, si bé la resta de disciplines de les arts escèniques s’hi podran acollir, així com també podran ser de caràcter multidisciplinar.
          – l’espai escènic serà un quadrat amb costats de 3,90m de longitud amb una superfície de 15m2.
          – les creacions s’hauran d’adaptar als espais de mostra del festival, que tant podran ser interiors com exteriors. L’organització del festival, amb l’acord dels creadors, decidirà els escenaris segons les propostes i les casuístiques de la localitat.
          – els espais de mostra seran no convencionals, per la qual cosa les creacions han de tenir pocs requisits tècnics i sense necessitats especials d’il·luminació.
          – els temps de muntatge i desmuntatge han der ser no superiors als 10 minuts respectivament.
          – a part de la presentació, opció de realitzar entre 2 i 3 mostres més en l’escenari proposat. L’organització del festival, amb l’acord dels creadors, decidirà el nombre de mostres segons el projecte.
          – disponibilitat el 4 i 5 de setembre de 2021.

criteris de valoració
  El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. De forma orientativa, es mostren altres criteris o interessos, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa el festival:
          – vinculació amb altres disciplines artístiques i els àmbits del coneixement.
          – capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.
          – projectes de creació escenogràfica, amb elements i materials escenogràfics relacionats amb l’eix temàtic.
          – projectes de creació local i de proximitat.
          – projectes que destil·lin robustesa i solidesa en el procés creatiu, amb valors d’arrel i memòria i amb voluntat d’escoltar el ritme de l’escena.
          – interès per establir un diàleg amb el festival per definir possibles col·laboracions en els processos de creació escènica.

oferim
          – plataforma per teixir vincles i col·laboracions amb altres creadors i gestors culturals.
          – una aportació econòmica per a la participació en el festival; 350€ per a la creació i presentació del projecte. I si es realitzen més mostres (entre 2 i 3), s’afegirà 170€ per mostra realitzada. Cada projecte seleccionat haurà de realitzar una factura amb l’import acordat amb l’organització del festival.
          – opció de participar en les activitats de Coneixement i territori que organitza el festival per generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la temàtica.
          – visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del festival.

Important: l’aportació econòmica per a la participació en el festival i la dotació econòmica del premis atorgats està subjecte al resultat de les subvencions que es presenta el festival. Així mateix, l’organització no es pot fer càrrec de l’allotjament ni el desplaçament. En cas de venir de fora de Catalunya es valorarà la possibilitat de cobrir part de les despeses de desplaçament si s’obté finançament.

documentació a presentar
          – formulari omplert. Omple’l aquí.
          – descripció del projecte de microdansa: breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta, objectius, interessos i línies generals de treball (màxim 2 pàgines).
          – imatges o material audio-visual de treballs anteriors i/o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant.
          – informació complementària: materials o continguts relacionats, referents, trajectòria, treballs amb elements i materials escenogràfics, etc.
          – CV: trajectòria artística dels creadors (màxim 1 pàgina per creador).

  Per participar caldrà omplir el formulari i adjuntar tota la documentació que es sol·licita per correu electrònic a info@festival15m2.cat

data límit
  La data límit per presentar els projectes de microdansa serà el 30 d’abril de 2021.

resolució
  La publicació dels projectes seleccionats de la convocatòria es realitzarà durant el mes de maig a la web www.festival15m2.cat, i es comunicarà la resolució per correu electrònic als participants.
  El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat amb la decisió de l’organització.

informació de contacte
  15m2 Festival Internacional de Microdansa Itinerant
  info@festival15m2.cat

eix temàtic: tema i localitat

   El festival s’estructura al voltant d’un eix temàtic, amb un tema i una localitat concreta que posen en valor el territori i els àmbits del coneixement.

   Els temes es relacionen amb l’actualitat i amb coneixements artístics, culturals, tradicionals, històrics, científics o naturals, per ressaltar la singularitat del territori. Així per exemple, la temàtica de les futures edicions serà de naturalesa molt diversa, tant temes relacionats amb les arts plàstiques com l’obra literària d’un poeta, l’obra plàstica d’un escultor o la d’un fotògraf, com vinculats amb el patrimoni cultural, històric, arqueològic o natural, o com relacionats amb coneixements de costums i creences, de l’artesania, de l’art rural o de l’art romànic.

   I també de temes d’actualitat i crítica social com la problemàtica dels residus plàstics, el despoblament, l’envelliment i la dependència de la tercera edat o la modernitat liquida.

microdansa

escenari

15m2 és un festival de microdansa que es realitza en espais no convencionals de 15m2, situats tant en espais interiors com exteriors, d’interès per la temàtica i el municipi del festival. L’escenari serà quadrat amb costats de 3,90m de longitud.

  Les dimensions reduïdes de l’escenari crearan un clima despullat, íntim i de proximitat amb el públic, amb la voluntat de fomentar nous públics en espais no convencionals de dansa.

  El públic es disposarà en funció de les característiques dels llocs seleccionats, així per exemple en espais reduïts hi podrà haver 1 costat de públic amb 15 seients o en espais més grans o exteriors, 3 costats o 4 costats de públic amb 45 i 60 seients respectivament.

creació

   Les creacions de microdansa seran peces de curta durada, entre 15 i 20 minuts, que s’inspiraran amb la temàtica del festival. El moviment i el cos seran l’eix principal de les propostes, si bé la resta de disciplines artístiques hi seran ben rebudes. Amb la voluntat de fomentar la creació escenogràfica en treballs de moviment, el festival valorarà la creació de propostes escenogràfiques amb elements i materials relacionats amb l’eix temàtic.

   Les creacions s’hauran d’adaptar als espais de mostra del festival, amb pocs requisits tècnics, sense necessitats especials d’il·luminació i amb temps de muntatge i desmuntatge no superiors als 10 minuts respectivament.

programació

  El festival acollirà 10 creacions de microdansa. Es realitzarà una convocatòria pública per a la selecció de 8 propostes i el festival proposarà 2 creacions com a invitades. Les propostes s’escolliran segons el criteri artístic del festival i criteris d’àmbit territorial. D’una banda, es vol fomentar la creació local i de proximitat amb la localitat del festival, i de l’altra, acollir creacions de fora de l’estat espanyol per internacionalitzar el festival. 

  El festival vol generar un circuit de microdansa en el territori català, per descentralitzar i ampliar la creació escènica i les programacions culturals fora de les grans ciutats.

coneixement i territori

  15m2 és un festival que vol generar pensament crític per reflexionar sobre l’art, la cultura i la societat contemporània, amb la voluntat de posar en valor el territori i els àmbits del coneixement. Una forma de teixir vincles entre els creadors i artistes escènics, i els sectors culturals i la ciutadania a partir de l’eix temàtic, així com vincular la creació escènica amb el teixit cultural del territori.

  El festival crearà una o vàries activitats complementàries (tallers, debats, xerrades, exposicions, instal·lacions plàstiques, etc.) a les mostres escèniques, tant per vincular les disciplines no escèniques, com per crear processos participatius per a la ciutadania amb el tema i la localitat del festival.

  Un dels objectius finals del festival, serà la construcció d’obra literària o visual a partir de l’eix temàtic de reflexió, tant des de un punt de vista artístic, científic, com documental. Així per exemple, en funció dels àmbits del coneixement de la temàtica, un grup d’experts o un procés participatiu, elaborarà un document final com a síntesi del festival.

coneixement i territori

  15m2 és un festival que vol generar pensament crític per reflexionar sobre l’art, la cultura i la societat contemporània, amb la voluntat de posar en valor el territori i els àmbits del coneixement. Una forma de teixir vincles entre els creadors i artistes escènics, i els sectors culturals i la ciutadania a partir de l’eix temàtic, així com vincular la creació escènica amb el teixit cultural del territori.

  El festival crearà una o vàries activitats complementàries (tallers, debats, xerrades, exposicions, instal·lacions plàstiques, etc.) a les mostres escèniques, tant per vincular les disciplines no escèniques, com per crear processos participatius per a la ciutadania amb el tema i la localitat del festival.

  Un dels objectius finals del festival, serà la construcció d’obra literària o visual a partir de l’eix temàtic de reflexió, tant des de un punt de vista artístic, científic, com documental. Així per exemple, en funció dels àmbits del coneixement de la temàtica, un grup d’experts o un procés participatiu, elaborarà un document final com a síntesi del festival.

organització i suport

   El festival 15m2 s’organitza des de Última vèrtebra, una plataforma d’investigació i recerca al voltant del moviment i el llenguatge escènic contemporani. Un espai de creadors, ballarins i col·laboradors d’altres disciplines artístiques, amb la voluntat de relacionar els àmbits del coneixement i la singularitat del territori amb la creació escènica, una mirada sobre l’art i el ritme de la societat contemporània.

   El festival té el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i ha estat seleccionat pel projecte Carretera i Dansa: Beques de Dansa Aplicada 2021 de l’APdC.